Департамент житлово-комунального господарства та

енергоефективності 

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000 
тел. (0542) 61-10-78
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15; 

п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІЦЕНЗІЙНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ

про ліцензійну комісію з визначення спроможності суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення встановлює правовий статус, процедуру створення та організації роботи ліцензійної комісії з визначення спроможності суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом (далі – ліцензійна комісія).

2. Ліцензійна комісія є постійно діючим дорадчим органом, утвореним з метою сприяння реалізації Сумською обласною державною адміністрацією як органом ліцензування повноважень з ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.

3. У своїй діяльності ліцензійна комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в Україні, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання та функції

 

1. Комісія забезпечує:

1) розгляд заяв з документами, а також повідомлень, подання яких до органу ліцензування передбачено законом;

2) надання пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації (особі, яка виконує обов’язки голови Сумської обласної державної адміністрації) щодо прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, видачу інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень органу ліцензування;

3) розгляд питань, порушених у зверненнях громадян, що пов’язані з ліцензуванням господарської діяльності у сферах централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, та надання пропозицій щодо шляхів їх вирішення.

2. Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у поданих ними заявах та документах, відповідно до законодавства.

 

ІІІ. Права

 

Ліцензійна комісія має право залучати до своєї роботи представників суб’єктів господарювання, науковців, інших фахівців у сферах господарської діяльності з централізованого водопостачання, централізованого водовідведен-ня та з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, а також заявників, які письмово повідомили про порушення ліцензіатом ліцензійних умов, з метою вирішення своїх основних завдань та функцій.

IV. Склад та організація роботи

 

1. Ліцензійна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів. Персональний склад ліцензійної комісії затверджується розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації.

2. Голова ліцензійної комісії:

1) скликає засідання ліцензійної комісії та визначає порядок денний, дату,

час та місце його проведення;

2) організовує проведення засідань ліцензійної комісії;

3) головує на засіданнях ліцензійної комісії.

У разі відсутності голови ліцензійної комісії його обов’язки виконує заступник голови ліцензійної комісії.

3. Секретар ліцензійної комісії:

1) здійснює організаційну підготовку засідань ліцензійної комісії, готує матеріали для розгляду та прийняття рішення ліцензійною комісією;

2) забезпечує виконання доручень голови ліцензійної комісії, у тому числі щодо скликання ліцензійної комісії та формування порядку денного засідань ліцензійної комісії;

3) забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань ліцензійної комісії.

4. Організаційною формою роботи ліцензійної комісії є засідання. Засідання ліцензійної комісії вважаються правомочними в разі присутності не менше 2/3 її затвердженого загального кількісного складу.

Засідання ліцензійної комісії проводяться у строки, передбачені чинним законодавством.

5. Рішення ліцензійної комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ліцензійної комісії. При рівному розподілі голосів голос головуючого на засіданні ліцензійної комісії є вирішальним.

6. Ліцензійна комісія за результатами розгляду заяв та інших документів приймає протокольне рішення з пропозиціями про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, видачу інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень органу ліцензування відповідно до чинного законодавства.

7. Члени ліцензійної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень як членів ліцензійної комісії.

У разі наявності конфлікту інтересів члена ліцензійної комісії під час прийняття ліцензійною комісією рішення, яке стосується конкретного суб’єкта господарювання чи громадянина, такий член ліцензійної комісії повинен повідомити ліцензійну комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду заяв та документів, що стосуються такого суб’єкта господарювання чи громадянина, про що зазначається у протоколі засідання ліцензійної комісії.

Член ліцензійної комісії, який повідомив ліцензійну комісію про конфлікт інтересів, не бере участі в голосуванні під час прийняття ліцензійною комісією рішення, яке стосується відповідного суб’єкта господарювання чи громадянина.

8. Засідання ліцензійної комісії є відкритими. Суб’єкти господарювання, представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення засідань ліцензійної комісії.

9. Рішення ліцензійної комісії оформлюється протоколом, що готується секретарем ліцензійної комісії протягом робочого дня, у який було проведено засідання ліцензійної комісії. Протокол підписується головуючим та секретарем ліцензійної комісії, а також на звороті кожної сторінки головуючим, секретарем та всіма членами ліцензійної комісії, які присутні на засіданні.